Aktualności

Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego do budowanego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Dodano: 05 kwiecień 2016 godz. 08:51 Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Czytaj dalej

Wybór oferty na dokonanie oceny

Zakład Unieszkodliwia Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w celu przeprowadzenia wyceny nieruchomości i przedmiotów zastawu została wybrana oferta Biura Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa CENROM z siedzibą w Dąbrowie Górniczej reprezentowana przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Michalskiego
Dodano: 08 luty 2016 godz. 14:14 Wybór oferty na dokonanie oceny Czytaj dalej

Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 3 lutego 2016 roku wybrała Kancelarię Audytorską Maria Frankel do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2015 wraz z wydaniem opinii
Dodano: 08 luty 2016 godz. 12:10 Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Czytaj dalej

Zaproszenie do przeprowadzenia wyceny

ZAPROSZENIE
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi

"przeprowadzenie wyceny nieruchomości oraz przedmiotów zastawu"


Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wycena nieruchomości na której realizowany jest projekt - pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego",
2. Wycena przedmiotu zastawów w celu wpisania zastawów przez sąd rejestrowy: wycena wierzytelności z umowy powierzenia, wycena rzeczy ruchomych i praw, wycena 5 (pięciu) rachunków bankowych.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
4. Wybór metody wyceny należy do rzeczoznawcy.


Dodano: 21 styczeń 2016 godz. 13:52 Zaproszenie do przeprowadzenia wyceny Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego

ZAPROSZENIE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi

"przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2015 wraz z wydaniem opinii."


Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2015 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.

Dodano: 11 styczeń 2016 godz. 09:32 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Czytaj dalej

Nowy termin zakończenia budowy EcoGeneratora

Komunikat Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, Szczecin 18 grudnia 2015

Termin oddania do użytku szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych został wydłużony do dnia 10 grudnia 2016 roku. Odpowiedni aneks do kontraktu podpisali wczoraj prezesi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i Mostostalu Warszawa.

Dodano: 18 grudzień 2015 godz. 13:16 Nowy termin zakończenia budowy EcoGeneratora Czytaj dalej
Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".