Aktualności

Oświadczenie ZUO ws odstąpienia Mostostalu Warszawa od umowy

Dziś rano Mostostal Warszawa SA oświadczył, że odstępuje od kontraktu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". Podane w pisemnym uzasadnieniu przyczyny odstąpienia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzuca jako niezasadne i wzywa Mostostal Warszawa do zaprzestania naruszania kontraktu i wznowienia robót.


Dodano: 14 czerwiec 2016 godz. 14:48 Oświadczenie ZUO ws odstąpienia Mostostalu Warszawa od umowy Czytaj dalej

Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego do budowanego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Dodano: 05 kwiecień 2016 godz. 08:51 Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Czytaj dalej

Wybór oferty na dokonanie oceny

Zakład Unieszkodliwia Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w celu przeprowadzenia wyceny nieruchomości i przedmiotów zastawu została wybrana oferta Biura Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa CENROM z siedzibą w Dąbrowie Górniczej reprezentowana przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Michalskiego
Dodano: 08 luty 2016 godz. 14:14 Wybór oferty na dokonanie oceny Czytaj dalej

Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 3 lutego 2016 roku wybrała Kancelarię Audytorską Maria Frankel do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2015 wraz z wydaniem opinii
Dodano: 08 luty 2016 godz. 12:10 Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Czytaj dalej

Zaproszenie do przeprowadzenia wyceny

ZAPROSZENIE
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi

"przeprowadzenie wyceny nieruchomości oraz przedmiotów zastawu"


Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wycena nieruchomości na której realizowany jest projekt - pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego",
2. Wycena przedmiotu zastawów w celu wpisania zastawów przez sąd rejestrowy: wycena wierzytelności z umowy powierzenia, wycena rzeczy ruchomych i praw, wycena 5 (pięciu) rachunków bankowych.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
4. Wybór metody wyceny należy do rzeczoznawcy.


Dodano: 21 styczeń 2016 godz. 13:52 Zaproszenie do przeprowadzenia wyceny Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego

ZAPROSZENIE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi

"przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2015 wraz z wydaniem opinii."


Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2015 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.

Dodano: 11 styczeń 2016 godz. 09:32 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Czytaj dalej
Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".