ZUO wypowiedział kontrakt z Mostostalem Warszawa

Dodano: 16 czerwiec 2016 godz. 16:13
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. wypowiedział dzisiaj kontrakt z Mostostalem Warszawa na budowę szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych i rozpoczął rozpoznanie rynku w poszukiwaniu nowego wykonawcy spalarni.
Mostostal Warszawa odmówił powrotu na plac budowy szczecińskiej spalarni w terminie wyznaczonym przez Zarząd ZUO. Przesłanym dziś (15 czerwca 2016 r. ) pismem Mostostal podtrzymał swoją decyzję. W tej sytuacji zarząd ZUO zarekomendował właścicielowi spółki, czyli władzom Szczecina zakończenie współpracy z Mostostalem i rozpoczęcie poszukiwań wykonawcy, który będzie mógł dokończyć inwestycję. Rekomendacja została przyjęta. ZUO wypowiedział kontrakt z winy Wykonawcy.

Opuszczenie placu budowy przez Wykonawcę oznacza konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji robót i dostaw wykonanych przez Mostostal Warszawa. Do jej zakończenia ZUO będzie analizować możliwość bezprzetargowego wyłonienia wykonawcy, który dokończy inwestycję.
Projekt pn. Budowa Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymał unijną dotację w kwocie 279 mln zł. Warunkiem zachowania dotacji jest oddanie do użytku EcoGeneratora do grudnia 2016. Jeśli nie uda się dotrzymać terminu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów podejmie starania, aby otrzymać zgodę Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeniesienie wydatków związanych z projektem na unijną perspektywę budżetową 2014-2020.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wypowiedział umowę w Mostostalem Warszawa w trybie klauzuli 15.2.b Kontraktu. Klauzula ta mówi, że Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu, jeśli Wykonawca opuszcza roboty, lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem. Ponadto, jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z winy Wykonawcy, a skutkiem tego będzie konieczność zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości dofinansowania.

W związku z zerwaniem kontraktu z winy Wykonawcy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wystąpił do RBS Bank SA o wypłatę kwoty gwarancji należytego wykonania umowy przez Mostostal Warszawa w wysokości 33,3 mln zł.


Przyczyny sporu Mostostal v ZUO

Mostostal Warszawa 14 czerwca 2016 roku złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z ZUO na budowę Zakładu Termicznego unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Powołał się na dwa powody. Pierwszy dotyczy gwarancji zapłaty wynagrodzenia - zdaniem Mostostalu ma ona fikcyjny charakter. ZUO zgodnie z żądaniem Mostostalu, dostarczyło w terminie wymaganą gwarancję, która w opinii zarządu ZUO jest zgodna z przepisami i właściwie zabezpiecza wynagrodzenie Wykonawcy kontraktu.
Drugi powód to rzekomy brak współdziałania ZUO z Wykonawcą w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. Inżynier Kontraktu (w imieniu ZUO rolę tę pełni firma Sweco) odmówił zatwierdzenia przygotowanej przez Mostostal dokumentacji zrzutu ścieków, ponieważ jest ona sprzeczna z tzw. decyzją środowiskową, a tym samym z obowiązującym prawem.
Obie przyczyny odstąpienia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzucił jako bezzasadne.

Wojciech Jachim
rzecznik prasowy ZUO Szczecin
Tel. 66 00 21 127, wjachim@zuo.szczecin.pl

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".