praca dla Inspektora ochorny przeciwpożarowej

Dodano: 06 październik 2022 godz. 13:42
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza nabór na następujące stanowisko;


Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Wymagania podstawowe:
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe
- uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej lub 5 letni staż pracy w służbie Państwowej Straży Pożarnej.
Wymiar etatu:
½ etatu


Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Inspektora ochrony przecipożarowej:
- Kontrola i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- Doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- Dbałość o zapewnienie konserwacji oraz naprawy instalacji p.poż. oraz urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- Doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
- Doradzanie pracodawcy w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
- Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników z zakresu ochrony p.poż.;
- Ustalanie sposobó postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- Uczestniczenie w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizowanie instrukcje według potrzeb;
- Organizowanie okresowo próbnych ewakuacji.

Wymagania uzupełniające:
- Uprawnienia E (grupy 1 i 2);
- Umiejętność posługiwania się schematami technologicznymi i instrukcjami eksploatacji;
- Znajomość branży energetycznej i chemicznej.

Oferujemy
Zatrudnienie w formie umowy o pracę
Możliwość rozwoju i szkolenia.
Jasne warunki zatrudnienia i awansu.
Praca w nowoczesnym zakładzie.
Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe i pakiety medyczne.
Bezpłatny parking firmowy.

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym do 31. 10. 2022 r.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - Nazwa stanowiska.
lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do oferty prosimy dołączyć klauzulę:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. w Szczecinie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".