Rekrutacja uzupełniająca

Ogłaszamy nabór pracowników do pionu technicznego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym.
W pionie technicznym EcoGeneratora. Firma poszukuje osób na stanowiska:1. Obchodowy Bloku - 2 osoby

ZADANIA:
• Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie nadzorowanych procesów

Dodano: 19 luty 2018 godz. 14:13 Rekrutacja uzupełniająca Czytaj dalej

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Dodano: 31 styczeń 2018 godz. 14:03 Umowa o dofinansowanie Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego 2017

ZAPROSZENIE
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi


"przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2017 wraz z wydaniem opinii."


Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2017 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania wraz z opinią.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.Dodano: 05 styczeń 2018 godz. 15:15 Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego 2017 Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

Tel. 91 886 90 65 / fax 91 455 71 43
E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".