Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Dodano: 22 listopad 2019 godz. 15:00 Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Czytaj dalej

EcoGenerator oferuje pracę z mieszkaniem TBS

EcoGenerator oferuje pracę z mieszkaniem TBS
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Kierownik zmiany
2. Obchodowy bloku
3. Operator bloku.
Dodano: 18 listopad 2019 godz. 12:41 EcoGenerator oferuje pracę z mieszkaniem TBS Czytaj dalej

Nabór pracowników pionu technicznego do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym. W pionie technicznym EcoGeneratora. Firma poszukuje osób na stanowiska:
Dodano: 31 lipiec 2019 godz. 11:36 Nabór pracowników pionu technicznego do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Czytaj dalej

Specjalista w Wydziale Utrzymania Majątku -rekrutacja do 30.06.2019

Poszukujemy osoby na stanowisko

SPECJALISTA DS. URZĄDZEŃ BLOKOWYCH.

Zakres pracy na powyższym stanowisku:

• Dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń blokowych w zakresie branży cieplno-mechanicznej,
• Inicjowanie procedur w zakresie zakupu części zamiennych oraz zlecenia przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji na urządzeniach blokowych,
• Wykonywanie planów w zakresie zakupów części zamiennych i prac przeglądowych, konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych na urządzeniach blokowych,
• Nadzorowanie prac wykonywanych na instalacji przez firmy obcymi i brygady własne.


Dodano: 05 czerwiec 2019 godz. 11:36 Specjalista w Wydziale Utrzymania Majątku -rekrutacja do 30.06.2019 Czytaj dalej

Rekrutacja w Wydziale Ruchu do 30.06.2019

Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym. W pionie technicznym EcoGeneratora. Firma poszukuje osób na stanowiska:

1. Obchodowy Bloku

ZADANIA:
• Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania ścieków,
• Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie nadzorowanych procesów.

Dodano: 25 kwiecień 2019 godz. 14:01 Rekrutacja w Wydziale Ruchu do 30.06.2019 Czytaj dalej
Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".