Streszczenie - Raport o odziaływaniu na środowisko

Dodano: 03 lipiec 2012 godz. 11:34
Raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

Tekst jednolity wraz z uzupełnieniem - streszczenie

Pliki do pobrania

usytuowanie
typ: PDF, waga: 1.21 Mb
mapa zasadnicza
typ: PDF, waga: 358.33 Kb
Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".