Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka

Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:14
Dnia 4 grudnia 2012 r. w siedzibie NOT-u na zaproszenie szczecińskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie powstającego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Informacje na temat planowanej inwestycji jak i cały proces technologicznego unieszkodliwiana odpadów dla zebranych z ramienia ZUO omówił inżynier Wilhelm Korejwo.
Przekazane informacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zebranych. Na zakończenie inżynier Korejwo poinformował słuchaczy o tym że wybudowany Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów będzie dysponował ścieżką dydaktyczną, która umożliwi prześledzenie całego procesu technologicznego od momentu przywiezienia odpadów do wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej.

Zdjęcia

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".