Zaproszenie do złożenia oferty

Dodano: 05 styczeń 2012 godz. 14:34
ZAPROSZENIE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi

"przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2011 wraz z wydaniem opinii."


Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2011 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
  2. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu.
  3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
Oferty zawierające:
  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz okres wykonania usługi,
  4. oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszącą 30 dni


należy składać do dnia 19 stycznia 2012 roku listownie na adres:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

z dopiskiem "Oferta na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2011"
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".