Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Dodano: 05 kwiecień 2016 godz. 08:51
Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
Ogłaszamy nabór pracowników pionu technicznego do budowanego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym.
W pionie technicznym EcoGeneratora znajdzie pracę ponad 50 osób. Firma poszukuje osób na stanowiska:

1. Mistrz ds. Ruchu Bloków
ZADANIA:
• Nadzorowanie i kierowanie grupą pracowników produkcyjnych
• Dbanie o efektywną pracę zespołu
• Organizacja pracy własnej i planowanie pracy podległych pracowników
• Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów
• Kontrola procesu produkcyjnego
• Szkolenie pracowników
Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie wyższe energetyczne, elektryczne, mechaniczne
• Uprawnienia D i E ( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem.

2. Obchodowy Bloku

ZADANIA:
• Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie nadzorowanych procesów.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.

3. Operator Bloku
ZADANIA:
• Sterowanie pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Sterowanie pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Sterowanie pracą rozdzielni elektrycznych,
• Sterowanie pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Sterowanie pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie sterowanych procesów.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.

4. Obchodowy IOS i SPW
ZADANIA:
• obsługa i kontrola oczyszczania spalin,
• obsługa linii oczyszczania ścieków,
• obsługa przyjmowania dostaw chemikaliów,
• obsługa urządzenia do filtracji i demineralizacji wody,
• podstawowe sprawdzanie jakości wytworzonych produktów.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie kierunkowe o profilu chemik lub pokrewne,
• Doświadczenie w pracy związanej z procesami chemicznymi,
• Wiedza z zakresu automatycznych systemów sterowania oraz znajomość norm i przepisów technicznych dotyczących eksploatacji instalacji chemicznych,
• Gotowość do pracy na produkcji,
• Gotowość do pracy zmianowej.
• Umiejętność właściwej oceny sytuacji oraz kreatywnego i szybkiego rozwiązywania problemów,
• Uprawnienia E (1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10),
• Uprawnienia ADR do rozładunku substancji niebezpiecznych.

5. Operator suwnicy
ZADANIA:
• Obsługa suwnicy,
• Raportowanie pracy,
• Prace pomocnicze.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy na produkcji,
• Gotowość do pracy zmianowej,
• Uprawnienia E (2.8, 2.10).

6. Elektryk
ZADANIA:
• Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych,
• Wykonawstwo prac monterskich, konserwacyjnych i dozorowych,
• Wykonawstwo przełączeń,
• Przygotowanie miejsc pracy.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub elektronika minimum 1-2 lat.

7. Mistrz ds. paliwa i utrwalania
ZADANIA:
• Nadzorowanie i kierowanie grupą pracowników produkcyjnych,
• Dbanie o efektywną pracę zespołu,
• Organizacja pracy własnej i planowanie pracy podległych pracowników,
• Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów,
• Kontrola procesu produkcyjnego,
• Szkolenie pracowników.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie wyższe chemiczne, mechaniczne,
• Uprawnienia D i E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
• Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem.

8. Wagowy
ZADANIA:
• Przyjmowanie i rejestrowanie dostaw,
• Obsługa wag,
• Raportowanie pracy,
• Kontrola dostaw,
• Kompletowanie dokumentów dostaw.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Znajomość systemu wagowego,
• Uprawnienia E (2.8, 2.10),
• Gotowość do pracy zmianowej.

9. Obchodowy /operator sprzętu

ZADANIA:
• Obsługa ładowarki kołowej,
• Obsługa wózka widłowego,
• Obsługa zamiatarki,
• Obsługa suwnicy,
• Prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS,
• Obsługa wagi,
• Prace pomocnicze.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi ładowarki kołowej klasy 2,
• Uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
• Prawo jazdy kategorii B,
• Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy zmianowej.

10. Obchodowy / utrwalacz
ZADANIA:
• Prowadzenie utrwalania UPS,
• Dobór składników do utrwalania,
• Prowadzenie nadzoru nad UPS,
• Prowadzenie nadzoru nad produktami utrwalania,
• Nadzór nad urządzeniami wytwórczymi.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie chemiczne,
• Znajomość procesu technologicznego,
• Znajomość ustawy o odpadach,
• Znajomość Word i Excel,
• Uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
• Komunikatywność,
• Odpowiedzialność.

11. Technik ds. dokumentacji

ZADANIA:
• Przygotowanie, prowadzenie i gromadzenie dokumentacji pracowniczej,
• Kontrola realizacji grafików pracy, oraz ich zgodności z kartami pracy,
• Prowadzenie dokumentacji urlopowej,
• Wprowadzanie grafików realizacji i kontrola czasu pracy,
• Gromadzenie dokumentacji wydziałowej,
• Przygotowywanie odpowiedzi na pisma.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie,
• Znajomość Word i Excel,
• Komunikatywność,
• Odpowiedzialność.

12. Kierownik zmiany
ZADANIA:
• Prowadzenie ruchu zakładu na zmianie,
• Kontrola procesu produkcyjnego i nadzór nad planem produkcji,
• Nadzorowanie i kierowanie grupą pracowników produkcyjnych na zmianie,
• Dbanie o efektywną pracę zespołu na zmianie,
• Kontakt operacyjny z dyspozycją mocy,
• Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów,
• Szkolenie pracowników.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie wyższe energetyczne, elektryczne, mechaniczne,
• Uprawnienia D i E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi min. rok,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.


13. Monter remontu urządzeń mechanicznych
ZADANIA:
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów kotłów energetycznych i urządzeń pomocniczych kotła oraz instalacji kotła pomocniczego,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów urządzeń transportu bliskiego oraz systemu przyjmowania i balotowania odpadów,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów urządzeń systemu oczyszczania spalin i instalacji oczyszczania ścieków,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów urządzeń przygotowania wody oraz urządzeń pompowni wody chłodzącej i pompowni wody sieciowej,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów instalacji waloryzacji żużla oraz stabilizacji popiołu,
• Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę w celu podwyższenia kwalifikacji.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie lub zasadnicze mechaniczne,
• Uprawnienia E (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10),
• Udokumentowane doświadczenie na stanowisku montera w branży remontowej - najlepiej energetycznej, min. 1 rok,
• Kreatywność,
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
• Odpowiedzialność,
• Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy w nadgodzinach - dyspozycyjność,
• Prawo jazdy kat. B.

14. Elektromechanik maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA
ZADANIA:
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektroenergetycznych,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów silników i urządzeń elektromechanicznych,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów urządzeń AKPiA,
• Wykonywanie konserwacji, napraw i remontów systemu sterowania oraz obsługa programowo-inżynierska sterowników lokalnych i systemu sterowania nadrzędnego,
• Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę w celu podwyższenia kwalifikacji.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, elektromechaniczne,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 1.7, 1.9, 1.10),
• Udokumentowane doświadczenie na stanowisku elektryka, elektronika lub automatyka w branży remontowej - najlepiej energetycznej, min. 1 rok,
• Kreatywność,
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
• Odpowiedzialność,
• Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy w nadgodzinach - dyspozycyjność,
• Prawo jazdy kat. B.


Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: 20 kwietnia 2016r.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - (nazwa stanowiska)

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Po rekrutacji pracownicy przejdą szkolenia, które odbędą się w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.
Zatrudnienie pracowników planowane jest w drugim półroczu 2016 r.

EcoGenerator - nasza planeta, nasza przyszłość

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje w porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim. Będzie przetwarzać w energię 150 tys. ton odpadów rocznie. Za realizację projektu odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Generalnym wykonawcą spalarni jest Mostostal Warszawa. Koszt projektu: 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 255 mln zł - dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 280,7 mln - obligacje Banku Pekao SA. 60 mln zł - środki własne ZUO. Przewidywany termin uruchomienia zakładu: grudzień 2016 roku.
www.ecogenerator.eu


Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 88 69 065
Tel. 91 50 66 200
E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".