Brak porozumienia między ZUO i Mostostalem Warszawa

Dodano: 24 czerwiec 2016 godz. 14:10
Piątkowe rozmowy między ZUO i Mostostalem Warszawa nie przyniosły przełomu. Mostostal nie wraca na budowę, ZUO szuka nowego wykonawcy.
W spotkaniu, które odbyło się w piątek przed południem w siedzibie ZUO uczestniczyli m.in. prezes ZUO Tomasz Lachowicz i prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski.
Mostostal zaproponował rozwiązanie kontraktu bez wzajemnych roszczeń w zamian za prawa wyłączne do projektów i dokumentów dotyczących EcoGeneratora.
Zarząd ZUO nie przyjął tej oferty. Oznacza to, że aktualny jest scenariusz przyjęty wcześniej:

• wycena robót i dostaw wykonanych przez Mostostal Warszawa
• wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy inwestycję.

Wycena na dzień odstąpienia od umowy (14 czerwca 2016) robót i dostaw wykonanych przez Mostostal Warszawa prowadzona jest od 22 czerwca przez przedstawicieli Mostostalu Warszawa i Inżyniera Kontraktu (spółka Sweco). Ze względu na rozmiar inwestycji, trudno oszacować czas jej zakończenia.
Równolegle badana jest możliwość zlecenia dokończenia budowy EcoGeneratora w trybie z wolnej ręki. Jeśli okaże się to niemożliwe, ZUO ogłosi przetarg otwarty.

Projekt pn. Budowa Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymał unijną dotację w kwocie 279 mln zł. Warunkiem jej zachowania jest oddanie do użytku EcoGeneratora przed końcem 2016 roku. Jeśli nie uda się dotrzymać terminu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów podejmie starania, aby przenieść wydatki związane ze szczecińskim projektem na unijną perspektywę budżetową 2014-2020.
Gdyby okazało się to niemożliwe, odpowiedzialność poniesie Mostostal Warszawa.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wypowiedział umowę w Mostostalem Warszawa w trybie klauzuli 15.2.b Kontraktu, która stanowi, że jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z winy Wykonawcy, a skutkiem tego będzie konieczność zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości dofinansowania.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".