Otwarcie ofert

Dodano: 05 styczeń 2012 godz. 14:33
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu
5 stycznia 2012 roku o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota 474 874 903,79 PLN brutto.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:


1 Konsorcjum firm:
1) Warbud SA (lider)
2) VINCI Environnement SAS
3) VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.
Oferowana cena: 656 522 955,00 PLN

2 RAFAKO S.A.
Oferowana cena: 731 727 000,00 PLN

3 Mostostal Warszawa S.A.
Oferowana cena 666 198 796,10 PLN

4 Konsorcjum firm:
1) INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH
2) ERBUD S.A.
Oferowana cena 737 129 563,85 PLN

Wykonawcy oświadczyli, że przedmiot zamówienia wykonają w terminie 1250 dni od podpisania umowy oraz zaoferowali udzielenie gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".