Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Dodano: 15 maj 2017 godz. 09:08
Rekrutacja do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
EcoGenerator ogłasza nabór pracowników pionu technicznego do budowanego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Firma poszukuje osób na stanowiska:


1. Obchodowy Bloku.

ZADANIA:
• Nadzór nad pracą kotła energetycznego i urządzeń pomocniczych kotła,
• Nadzór nad pracą turbiny parowej i urządzeń pomocniczych turbiny,
• Nadzór nad pracą rozdzielni elektrycznych,
• Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczania spalin,
• Nadzór nad pracą urządzeń przygotowania wody,
• Raportowanie nadzorowanych procesów.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie średnie energetyczne, elektryczne, mechaniczne
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10)
• Udokumentowane doświadczenie w nadzorowaniu procesu produkcyjnego,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem,
• Gotowość do pracy zmianowej.


2. Operator suwnicy.
ZADANIA:
• Obsługa suwnicy,
• Raportowanie pracy,
• Prace pomocnicze.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie zawodowe,
• Uprawnienia do obsługi suwnic S1,
• Gotowość do pracy na produkcji,
• Gotowość do pracy zmianowej,
• Uprawnienia E (2.8, 2.10).

3. Elektryk.
ZADANIA:
• Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych,
• Wykonawstwo prac monterskich, konserwacyjnych i dozorowych,
• Wykonawstwo przełączeń,
• Przygotowanie miejsc pracy.

Profil idealnego kandydata
• Wykształcenie o profilu elektrycznym, elektronicznym,
• Uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
• Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub elektronika minimum 1-2 lat.

4. Laborant.

ZADANIA:
• Badania wody surowej, technologicznej i uzdatnionej,
• Badania wód pochłodniczych i ścieków,
• Badania dowożonych odpadów komunalnych,
• Badanie odpadów procesowych,
• Badania popiołów i żużli,
• Badania reagentów.

Obowiązki:
• Organizacja i uruchomienie aktywności laboratorium ZTUO,
• Opracowanie procedur związanych z aktywnością laboratorium,
• Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych,
• Pobieranie próbek,
• Przygotowywanie odczynników,
• Prowadzenie dokumentacji,
• Analiza wyników przeprowadzonych badań,
• Współpraca z innymi komórkami w zakresie opracowywania danych i realizowania obowiązków wobec organów zewnętrznych,
• Współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie poprawnego prowadzenia procesów technologicznych,
• Systematyczne raportowanie wyników badań,
• Archiwizacja wyników badań.

Profil idealnego kandydata :
• Wykształcenie wyższe: chemia, inżynieria chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne,
• 5-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z badaniami laboratoryjnymi w przemyśle energetycznym, ciepłowniczym i gospodarce odpadami,
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz obserwacji i wyciągania wniosków,
• Skrupulatność i dokładność,
• Organizacja własnej pracy i samodzielność,
• Umiejętność obsługi komputera,
• Umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia w nowoczesnym zakładzie przemysłowym.

• Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę,
• Terminową wypłatę wynagrodzenia,
• Możliwość rozwoju i szkolenia,
• Jasne warunki zatrudnienia.

Termin składania CV wraz z listem motywacyjnym: 31 maja 2017 r.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
Z dopiskiem: Rekrutacja - (nazwa stanowiska)

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zuo.szczecin.pl w formacie doc., docx., lub pdf. W tytule prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy kandydatura.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Przewidywane zatrudnienie od III kwartału 2017.


Więcej informacji
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".