Aneks do Umowy o dofinansowanie - podpisany

Dodano: 28 marzec 2012 godz. 08:55
W dniu 26 marca 2012 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu: " Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" realizowanego w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Zapisy aneksu dotyczą zmiany wysokości kosztów realizacji Projektu z 576 048 000 PLN do 711 415 215 PLN oraz zmiany kwoty wydatków kwalifikowanych z 319 095 549 PLN do 328 467 512 PLN.

Tym samym usunięta została ostatnia formalna przyczyna uniemożliwiająca uzyskanie większej kwoty pożyczki z Funduszu, a poczyniono kolejny krok w kierunku realizacji Projektu, czyli budowy Spalarni.
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".