Aktualności

Wyrób sobie własne zdanie...

Wyrób sobie własne zdanie...
Po publikacji artykułu z 21 marca 2013r. , który dotyczył procedury przetargowej na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów załączam korespondencję mailową, jaką w tej sprawie prowadził pracownik ZUO z przedstawicielką Inżyniera Kontraktu tj. profesjonalnej firmy zajmującej się konsultingiem, jak i wspieraniem inwestorów przy prowadzeniu dużych inwestycji
Dodano: 21 marzec 2013 godz. 09:58 Wyrób sobie własne zdanie... Czytaj dalej

Prezentacja Szczecińskiego Projektu na Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej.

Prezentacja Szczecińskiego Projektu na Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej.

Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, czy powstający na Ostrowie Grabowskim Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów jest potrzebny i całkowicie bezpieczny - pozbył się ich po wykładzie Pana Wilhelma Korejwo, eksperta ds. technicznych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.
Dnia 15 marca 2013 roku, Pan Korejwo na zaproszenie organizatorów VI Konferencji pn. "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu" w ramach 17. Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej ENERGIA na terenie hali MTS w Szczecinie, wygłosił prelekcję pt "Energetyczne wykorzystanie odpadów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Szczecinie
Dodano: 20 marzec 2013 godz. 14:35 Prezentacja Szczecińskiego Projektu na Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej. Czytaj dalej

Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2012 roku wybrała Spółkę Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o. o. w Szczecinie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2012 wraz z wydaniem opinii.
Dodano: 20 grudzień 2012 godz. 11:56 Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Czytaj dalej

Forum Beneficjentów

5 grudnia 2012 roku w Koninie zostało powołane do życia Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Przystąpili do niego przedstawiciele wszystkich powstających instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli Białegostoku, Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Poznania i Szczecina korzystający z dofinasowania w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Beneficjenci, którzy spotkali się w Koninie, podpisali Deklarację Wspólnego Działania oraz uchwalili Regulamin funkcjonowania Forum Beneficjentów.
Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:22 Forum Beneficjentów Czytaj dalej

Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka

Dnia 4 grudnia 2012 r. w siedzibie NOT-u na zaproszenie szczecińskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie powstającego na Ostrowie Grabowskim Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Informacje na temat planowanej inwestycji jak i cały proces technologicznego unieszkodliwiana odpadów dla zebranych z ramienia ZUO omówił inżynier Wilhelm Korejwo.
Dodano: 12 grudzień 2012 godz. 15:14 Proces technologiczny Instalacji - czyli od wyrzuconego papierka do wytworzonego ciepełka Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie usługi
"przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2012 wraz z wydaniem opinii."

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o .o. za rok 2012 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
2. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu.
3. Przewidywany termin rozpoczęcie badania: po podpisaniu umowy.
Dodano: 14 listopad 2012 godz. 09:10 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Czytaj dalej
Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".